Dr. Egemen Aktaş

Hakkımda

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr Egemen Aktaş 1976 yılında Ankara doğdu. Lise öğretimini Kadıköy Anadolu Lisesinde tamamladı. 2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinden tıp doktoru olarak mezun oldu. Egemen Aktaş 3 yıl süreyle Bafra’da pratisyen hekim olarak çalıştı. 2005-2006 yılları arası Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.B.D’da asistan olarak çalıştı. Asistanlık eğitimini tamamlamadan ayrıldı. 2007-2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.B.D’da asistanlık eğitimini tamamladı. Dr Egemen Aktaş , Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 2 yıl, Antalya Özel Olimpos Hastanesinde 1 yıl süreyle Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanı olarak çalıştı. 2010-2012 yılları arasında Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürdü. 2014 yılında halen yürütmekte olduğu Antalya Tabip Odası Genel Sekreterliği görevine getirildi. 

Çocuk Ergen Psikiyatristi Dr Egemen Aktaş , Psikiyatri Uzmanı olan eşi Dr Emel Akgün Aktaş ile Antalya 'da özel muayenehanesinde hekimlik mesleğini sürdürmektedir. Bir çocuk babasıdır.

Dr Egemen Aktaş

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

Antalya

Uzmanlık Alanları

 • Ebeveyn Çocuk Ergen Danışmanlığı
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Özgül Öğrenme Güçlükleri
 • Okul Başarısızlığı ve Okula Uyum Sorunları
 • Sınav Kaygısı
 • Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Alkol, Sigara ve Uyuşturucu Madde Kullanım Bozuklukları
 • İnternet ve Oyun Bağımlılığı
 • Ergenlik Sorunları
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları
 • Karşıt Olma - Karşı Gelme Bozukluğu
 • Davranım Bozukluğu
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Tırnak Yeme
 • Tik Bozuklukları
 • Uyum Bozuklukları
 • Ayrılma Kaygısı 
 • Yaygın Kaygı Bozukluğu
 • Sosyal Fobi
 • Özgül Fobiler
 • Duygu Durum Bozuklukları
  • Depresyon
  • Bipolar Bozukluk
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Disosiyatif Bozukluklar
 • Bağlanma Bozuklukları
 • Yineleyici Hareket Bozuklukları
 • Konuşma Bozuklukları
 • Enürezis (İdrar Kaçırma)
 • Enkoprezis (Kaka Kaçırma) 
 • Uyku Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
  • Bebek ve Küçük Çocukların Beslenme ve Yeme Bozuklukları
  • Ergenlerde Yeme Bozuklukları 
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Dr Egemen Aktaş

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

Antalya